Evropské finance a projektové řízení

Diskuze o Evropských financích a projektovém řízení s paní doktorkou Vicenovou (bývalá ministryně zemědělství ČR) na Diplomatické akademii v Praze. Lisabonská smlouva neuspěla, Evropa 2020 vydala nový dokument, který s sebou nese nový nádech pro Evropu po ekonomické krizi z roku 2008. Pokud chceme zvýšit blahobyt celé EU musíme reagovat na nepoměry jako jsou ve

Read More

Europe

Russian Federation Foreign Policy & Public Diplomacy

In 2009, the United States of America wanted to “reset” its relationship with the Russian Federation, and in a symbolic gesture, the Secretary of State presented a “reset button” to the Minister of Affairs of the Russian Federation, Sergei Lavrov. However, ‘Peregruzka’ does not mean reset, but rather, overload. We can see that there was

Read More

Europe

Discussion with HE Andreas List & Prof. Eberhard Rhein about The EU in Turbulent Times

Discussion with Andreas List, Senior EU Diplomat and former Head of the EU Office in Myanmar, about ‘Reassessing the EU’s Human Rights and Democracy Promotion – Adjusting to Inevitable Realities?’ in Brussels, Belgium, provided by GlobalLearning Promoting Human Rights indirectly through Public Diplomacy (saying what you think) and symbolic diplomacy (not directly, but transmitting a

Read More

Ekonomická Diplomacie Íránu

Přinášíme Vám diskuzi s Jeho Excelencí Josefem Havlasem (velvyslancem v Japonsku, Irsku a Íránu) na téma ekonomická diplomacie a Írán v Diplomatické akademii v Praze. Ekonomickou diplomacii řídí ministr průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí. Ekonomický diplomat musí mít teoretický přehled rozdílů v různých státech, musí zároveň znát zahraniční rozvojovou spolupráci a znát problematiku

Read More

Europe

Jak to funguje u diplomatů: diskuze s doktorem Cyrilem Svobodou

Přinášíme Vám to nejlepší z diskuze s bývalým ministrem zahraničí České republiky Cyrilem Svobodou o diplomatickém právu. Diplomacie je nástrojem, kterým se aplikuje zahraniční politika. Politická moc musí být zplnomocněna prezidentem České republiky avšak prezident může dělat i vyjímky (například bývalý český prezident Václav Klaus během přijímání Lisabonské smlouvy pověřil jejím podpisem tehdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobodu, řekl

Read More

Europe

Vznik dvou německých států v Evropě a studená válka

Následující text se snaží popsat příčinu vzniku studené války. Autor se nezabývá typickými daty a souvislostmi, které všichni známe. Snaží se pochopit vznik dané situace a popisuje ekonomicky, sociálně a historicky někdejší dění ve vztahu k tehdejší SSSR a Východní okupační Německé zóně (později NDR). Musíme brát v úvahu, že téma je velmi široké už z podstaty,

Read More

Europe

Generál Kostelka: Vztahy České republiky, EU, USA a Ruska

Přinášíme Vám nejzajímavější části z diskuze s Generálem Kostelkou, bývalým ministrem obrany ČR (za vlády Vladimíra Špidly) na téma Česká republika, EU, USA a Rusko v Diplomatické Akademii v Praze. Dne 31. 12. 1999 odchází z politického života první prezident Ruské federace. Za prezidenta Jelcina vznikla oligarchie a masivně se rozrostlo rozkrádání bohatství Ruské Federace.

Read More

Europe

NATO’s Contribution to European Security

Discussion with General Petr Pavel (Chairman of the NATO Military Committee) about NATO’s  Contribution to European Security held at Brussels, Belgium providing by Global Learning. The North Atlantic Treaty Organisation has daily meetings with 27 ambassadors from each state of EU to NATO, and politicians are well informed from NATO chiefs too. They drive themselves

Read More

Letošní kongres aneb skutečný stav věcí

Evropanství se v Českých zemích léta páně 2015 stále ještě nenosí. Hrstka inteligence se snaží o pravidelnou osvětu, často s přispěním financí samotné EU, což hluboce zakořeněnou a po léta posilovanou nedůvěru k EU ještě zvyšuje. Toto se odráží i ve fungování jediné mládežnické organizace, která se v České republice k myšlenkám Evropanství otevřeně hlásí.

Read More