CZ En

Mezinárodní konference: Evropská indentita

Zveme Vás na mezinárodní konferenci organizovanou ve spolupráci s Mladými Evropany, Unií evropských federalistů a Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR, která se soustředí na často zneužívaný pojem - Identita.

V některých spoluobčanech může řada dnešních problémů (včetně globalizace či fenoménu fake news) přímo evokovat nedůvěru v demokraticky založené instituce, v ústavnost a systém kodexů postupně vytvářený v předchozích dvou staletích. Tím je narušena vnitřní síla společnosti – její schopnost být solidární i k jiným, schopnost ctít právo, včetně dopřání svobody projevu a shromáždění. Jak na to, resp. co s tím, jsou některé z otázek, na které budeme v jednacím sále Senátu 10. května hledat odpověď.

Program konference jsme sestavili i na základě příspěvků hostů ze sousedních zemí a Francie a Itálie, tedy zemí, které z té či oné strany stály při zakládání našeho moderního státu právě před 100 lety. Sám Tomáš Garrigue Masaryk usiloval o evropskou spolupráci, rovnost národů i jejich příslušnost ke společné evropské identitě a chtěl, aby stejný princip dodržovali i politici naší první republiky. Právě hledání naší evropské identity, avšak v podmínkách dnešní společnosti a politiky, bude hlavním tématem, na které se zaměří hosté konference, konané jediný den po 68. výročí Schumanovy deklarace, ukončující historická protivenství Německa a Francie.

Identita poster
Vstup na konferenci je otevřen široké veřejnosti po předchozí registraci a je zdarma. Při vstupu je nutné předložit průkaz totožnosti.

Detailní program konference.

Datum: 10. května 2018 od 14:00, registrace 13.30 - 13.55

Registrace: Otevřena v následujícím odkazu zde

Jazyk jednání: čeština a angličtina, simultánní překlad do obou jazyků

Místo konání: Jednací sál Valdštejnského paláce, vchod z ulice Valdštejnská, recepce A

Kontakt: info@mladievropane.cz, Filip Ibl +420 733 199 157

Událost na Facebooku: zde.


/